Ventilationsprojektering

Vi hjälper dig med ventilationslösningar som bidrar till en god inomhusmiljö som ger en ekonomisk långsiktig lösning.

För att kunna hjälpa dig behöver vi ritningar från dig, helst i DWG-format men det går även bra med PDF-format.

Ovk

Syftet med Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa tillfredsställande klimat och miljö inomhus.

Vi har behörighet att utföra OVK i alla typer av fastigheter och har den kompetens och utrustning som krävs för alla typer av mätningar.