Trikåfabriken 25. Projektering av ventilation till Vattenhuset AB.
Uppdragsgivare: Sveair AB