Säby 3:79 Nyproduktion av 30 bostäder med F-ventilation. Uppdraget omfattade att ta fram ritningar (bygghandlingar) för ventilation.
Kund: Stocksundshem AB (2018)