Kv Biet ROT projekt. Tillbyggnad av 39 lägenheter på befintlig byggnad, befintlig ventilation samordnades till nytt aggregat som totalt betjänar 96 lägenheter. (2017)
Uppdragsgivare Bra Klimat i Södermanland AB