Norsborgs Centrum, upprättande av relationshandlingar ventilation inför överlåtelse av fastighet. Målet med projektet var att överlämna fastigheten med godkänd ventilation (OVK).
Uppdragsgivare: Norsborgs Centrum fastighets AB (2017)