Kv Sjöhästen 25, Burgers and Pastrami. Upprättande av förfrågningsunderlag ventilation för ombyggnad av restaurang.
Uppdragsgivare: Burgers and Pastrami