Ventilationskvalitet eftersträvar uppfylla den kvalitetsnivå som våra kunder efterfrågar. Vi arbetar i första hand med förstudier och att planera och projektera ventilationsinstallationer.

År 2015-2016 arbetade vi i huvudsak med villainstallationer, för att säkerställa kvalitet så förundersöktes varje projekt och ritningar och offerter upprättades så att allt var tydligt. För att säkerställa att kunderna fått det som de önskat så begärdes omdömen in.

År 2016-2017 kontrakterades Ventilationkvalitet för konsultation av ett antal FTX installationer på flerbostadshus, uppdragen var att projektera konvertering från FT ventilation (från och tilluftsventilation) till ventilation med värmeåtervinning (FTX).

År 2017-2018 har Ventilationskvalitet arbetat med ett flertal kunder och i huvudsak på konsultbasis, de två största projekten har varit flerbostadshus med 30 lägenheter.

 

Aaron Timstråhle

Utbildning

  • Certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem behörighet K, Swedcert, Stockholm
  • Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, RBK, Stockholm
  • Injustering av värmesystem, MMA, Stockholm
  • Certifierad energiexpert, Swedcert, Stockholm
  • Certifierad injusterare av ventilationssystem, behörighet U, Swedcert, Stockholm
  • Radonutbildning för funktionskontrollanter med riksbehörighet K, Funkis, Stockholm
  • Erfarenhet: 20 års erfarenhet inom VVS-området.